Lee Chul (bộ mới) phần 158: Karaoke chấm điểm

Lee Chul (bộ mới) phần 158: Karaoke chấm điểm

Rõ ràng là trí thông minh nhân tạo nhưng những gì mà cái dàn karaoke chấm điểm này thực hiện được quả nhiên phải vô cùng kính nể.

Lee Chul (bộ mới) phần 158: Karaoke chấm điểm

Share Button