Truyện Điêu Quá #9: Doãn Chí Bình


Dù ở bên Quá Nhi nhưng lòng dạ Cô Cô chỉ hướng về một người, một người duy nhất trênn cõi đời này thôi…

Share Button