Truyện Điêu Quá #6: Tổng hợp (D)


Bái phục tác giả, trong đầu tác giả phải có nhiều thứ lắm mới nghĩ ra được tá thứ truyện như thế này.

Share Button