Truyện Điêu Quá #5: Tổng hợp (C)

Câu chuyện cuối cùng hấp dẫn quá, mà công nhận con chym của Điêu Quá mặt lầy vãi cả chưởng. ?

Share Button