Truyện Điêu Quá #4: Tổng hợp (B)


Tiếp tục những câu chuyện ngắn và bựa của Dương Quá, Cô Cô và con chym của Dương Quá.

Share Button