Truyện Điêu Quá #12: Võ công cái thế


Sau bao năm tu luyện nơi chín suối, cuối cùng võ công cũng trở nên cái thế, lừng danh giới võ lâm và lầu xanh tửu nguyệt…

Truyện Điêu Quá #12: Võ công cái thế

Truyện Điêu Quá #12: Võ công cái thế

Share Button