Trẻ em đều có quyền #54


Lúc Dai lay lay người mẹ đã chết và nói lời xin lỗi, Dai không hề khóc vì không hề biết cái chết là như thế nào, nhưng lạy chúa, tôi đã khóc oà như một đứa trẻ!

Trẻ em đều có quyền #54
Trẻ em đều có quyền #54

Share Button

Bạn đã đọc chưa?
Bựa nương (bộ mới) phần 159: Gặp lại ông nội Đừng bao giờ can thiệp vào quá khứ, hãy để nó ngủ yên!...
Kim Chi & Củ Cải (bộ mới) phần 63: Lão giám đốc Là giám đốc tao có quyền quyết định mọi thứ. :v
Truyện Mìn Lèo #233: Dựng lều Tốt nhất đừng bao giờ giao cho con Mìn phụ trách việc gì cả....