Trẻ em đều có quyền #54


Lúc Dai lay lay người mẹ đã chết và nói lời xin lỗi, Dai không hề khóc vì không hề biết cái chết là như thế nào, nhưng lạy chúa, tôi đã khóc oà như một đứa trẻ!

Trẻ em đều có quyền #54
Trẻ em đều có quyền #54

Share Button

Bạn đã đọc chưa?
Truyện Điêu Quá #2: Bản tin thời sự Bản tinh thời sự đặc biệt, công nhận tác giả vẽ quá đẹp! ...
Kim Chi & Củ Cải (bộ mới) phần 84: Anh nô lệ da đen Không biết ai là nô lệ của ai nữa...
Mr. FAP (bộ mới) phần 376: Quan tâm phụ nữ Để làm phụ nữ vui, bạn biết nên hành động thế nào rồi chứ? ...