Trẻ em đều có quyền #54


Lúc Dai lay lay người mẹ đã chết và nói lời xin lỗi, Dai không hề khóc vì không hề biết cái chết là như thế nào, nhưng lạy chúa, tôi đã khóc oà như một đứa trẻ!

Trẻ em đều có quyền #54
Trẻ em đều có quyền #54

Share Button