Trẻ em đều có quyền #53


Cuối cùng cái ngày đó cũng đến: NGÀY MÀ MẸ CỦA ĐAI CHẾT. Tôi dùng từ CHẾT để cho bạn hiểu được rằng nỗi đau của truyện này nó lớn như thế nào, những con người sống cam chịu nhưng chưa bao giờ hết hy vọng, còn cậu bé Dai thì thế nào? Cậu có đủ lớn để cảm nhận được nỗi mất mát này hay không đây? 🙁

Trẻ em đều có quyền #53
Trẻ em đều có quyền #53

Share Button