Trẻ em đều có quyền #52


“Mẹ dạo này thấy ghê ghê” – trời ơi câu nói của Dai tuy hồn nhiên và ngây thơ nhưng sao nó cứa vào tim tôi đau thế này. ?

Trẻ em đều có quyền #52

Share Button