Trẻ em đều có quyền #48


Sẽ có những lúc bạn cần nhớ đến quyền lực ngoài pháp luật để đòi lại công lý cho bản thân.

Trẻ em đều có quyền #48

Share Button