Chạy và Chạy chap 13: Đồng hoá

Đồng hoá thì sống, khác biệt thì chết, bạn chọn cái nào?

Chạy và Chạy chap 13: Đồng hoá
Chạy và Chạy chap 13: Đồng hoá
Chạy và Chạy chap 13: Đồng hoá

Share Button
Bạn đã đọc chưa?
Thơ thẩn đêm khuya #46: Công nghê mới Công nghệ mới nhưng đôi khi phải đi liền với thực tế, nếu không sẽ trở...
Truyện Mìn Lèo #363: Cắm trại Tao đang nghĩ đến cái lúc mà con Mìn nó dọn đồ về lại nhà sẽ như thế n...
Kim Chi & Củ Cải (bộ mới) phần 513: Một chai coca Một câu chuyện ướt đẫm tính nhân văn và đọng lại vô vàn suy nghĩ. :v ...