Bựa nương (bộ mới) phần 244: Hy sinh cao cả

Bựa nương (bộ mới) phần 244: Hy sinh cao cả

Hoàng tử cùng người yêu trong cơ loạn lạc triều đình đã bị phe nổi dậy đánh đuổi về phía biên giới. Chỉ cần qua biên giới, hoàng tử sẽ cơ hội phục quốc nhờ tiềm lực của nước láng giềng. Nhưng quân nổi loạn đã đuổi rất gần, gần lắm rồi…

Bựa nương (bộ mới) phần 244: Hy sinh cao cả

Share Button