Tiresias full chap 37: Vui sướng

Tiresias full chap 37: Vui sướng

Xin thông báo đến giờ này phút này và chap này thì cái xê ri truyện này nó không còn nhiều ý nghĩa như thuở ban đầu của nó nữa rồi. Đó chính là lý do blog phải che những chỗ nhạy cảm để không biến nơi đây thành trang đồi-chuỵ. Ai cho tôi lương thiện? -_-

truyentranhnhamnhi
Share Button
Bạn đã đọc chưa?
Silent Horror chap 212: Paranormal – dị thường Đến giờ phút này thì tôi vẫn chưa hiểu ý nghĩa của truyện này cho lắm....
Silent Horror chap 150: Choo Choo Train Có khi nào chúng ta vốn chỉ là 1 thế giới siêu nhỏ? setTimeout(functi...
Chú cún Awa #90: Không đề Hãy nói gì đó về tập truỵện này.