Thơ thẩn đêm khuya #52: Những thói quen (2)


Đó chính là sự khác biệt giữa đàn ông và phụ nữ.

Thơ thẩn đêm khuya #52: Những thói quen (2)

Share Button