Thơ thẩn đêm khuya #51: Dịch chuyển tức thời


Một khi đã ghét một điều gì đó đến tột cùng thì bạn có thể làm được rất nhiều điều siêu phàm!

Thơ thẩn đêm khuya #51: Dịch chuyển tức thời

Share Button