Thơ thẩn đêm khuya #50: Quá tải công nghệ


Chắc tôi và bạn đang lạc trong cái thế giới quá dư thừa công nghệ này mất rồi.

Thơ thẩn đêm khuya #50: Quá tải công nghệ

Share Button

Bạn đã đọc chưa?
Silent Horror chap 199: Thief – Kẻ trộm Lâu lắm rồi mới có một câu chuyện kinh dị thực tế đến như thế. ...
Mr. FAP (bộ mới) phần 182: Đùa với phụ nữ Cư dân mạng đã nói rõ rồi: Không nên đùa với phụ nữ, vì phụ nữ ví như ...
Kim Chi & Củ Cải (bộ mới) phần 692: Quyên góp Không quan trọng là quyên góp bao nhiêu, mà quan trọng là cách quyên g...