Thơ thẩn đêm khuya #50: Quá tải công nghệ


Chắc tôi và bạn đang lạc trong cái thế giới quá dư thừa công nghệ này mất rồi.

Thơ thẩn đêm khuya #50: Quá tải công nghệ

Share Button