Thơ thẩn đêm khuya #48: Dạy con từ thuở còn thơ


Dạy con từ thuở còn thơ, dạy vợ từ thuở bơ vơ mới về.

Thơ thẩn đêm khuya #48: Dạy con từ thuở còn thơ

Share Button