Thơ thẩn đêm khuya #47: Nỗi buồn thực tế


Thực tế bao giờ cũng phũ phàng, sự thật chẳng mấy khi vui vẻ.

Thơ thẩn đêm khuya #47: Nỗi buồn thực tế

Share Button