Thơ thẩn đêm khuya #46: Công nghê mới


Công nghệ mới nhưng đôi khi phải đi liền với thực tế, nếu không sẽ trở thành vô dụng!

Thơ thẩn đêm khuya #46: Công nghê mới

Share Button

Bạn đã đọc chưa?
Truyện Mìn Lèo #338: Mèo đất Đúng là cái dòng giống Mìn Lèo chả làm được tích sự gì cho đời ngoài c...
Kim Chi & Củ Cải (bộ mới) phần 29: Hoạ sỹ tài ba (2) Nếu hoạ sỹ là nữ, đàn ông sẽ phải chịu đựng điều gì? :v ...
Truyện Mìn Lèo #262: Phân thân Công nhận con Mìn cục súc quá đi. =))