Thơ thẩn đêm khuya #45: Vua Soloman


Không thông minh và khôn ngoan dễ gì lên làm vua được?

Thơ thẩn đêm khuya #45: Vua Soloman

Share Button

Bạn đã đọc chưa?
Mr. FAP (bộ mới) phần 253: Bình đẳng giới Công bằng mà nói trên thế giới này làm gì có thứ nào công bằng tuyệt đ...
Yang Young-Soon phần 26: Cô y tá vô dụng Có lẽ đây giống với tên một bài hát: "Như một thói quen". =))...
Mr. FAP (bộ mới) phần 200: Bản năng rình mồi Người phụ nữ hạnh phúc trong cuộc sống hôn nhân là người phụ nữ biết c...