Thơ thẩn đêm khuya #42: Bị trượt


Cảm giác bị trượt thật là nhiều đau khổ. 🙁

Thơ thẩn đêm khuya #42: Bị trượt

Share Button