Thơ thẩn đêm khuya #39: Nghe hiểu


Chúng ta có thể nghe phụ nữ nói, nhưng việc đó không có nghĩa là chúng ta hiểu được họ.

Thơ thẩn đêm khuya #39: Nghe hiểu

Share Button