Thơ thẩn đêm khuya #36: Thức tỉnh


Bạn có đang ở trong cơ mụ mị, thôi nào, hãy tỉnh dậy đi!

Thơ thẩn đêm khuya #36: Thức tỉnh
Share Button