Thơ thẩn đêm khuya #34: Ngủ trưa


Giấc ngủ trưa lúc nhỏ thì ghét cay đắng, lớn lên rồi mới biết quý trọng nó đến nhường nào.

Thơ thẩn đêm khuya #34: Ngủ trưa

Share Button