Chạy và Chạy chap 9: Lạc lối


Bằng những nét vẽ cô đọng và ám ảnh, tác giả một lần nữa cho ta những suy ngẫm về cuộc sống qua mẩu chuyện nhỏ dưới đây.

Chạy và Chạy chap 9: Lạc lối
Chạy và Chạy chap 9: Lạc lối

Share Button