Chạy và Chạy chap 9: Lạc lối


Bằng những nét vẽ cô đọng và ám ảnh, tác giả một lần nữa cho ta những suy ngẫm về cuộc sống qua mẩu chuyện nhỏ dưới đây.

Chạy và Chạy chap 9: Lạc lối
Chạy và Chạy chap 9: Lạc lối

Share Button

Bạn đã đọc chưa?
Truyện Mìn Lèo #78: Ngôi nhà của Mìn Chào mừng đến với ngôi nhà bìa giấy của Mìn Lèo. 😍
Yang Young-Soon phần 88: Tôi về thăm ông Tự nhiên xem xong mẩu truyện này cảm thấy có gì đó nghèn nghẹn tro...
Bựa nương (bộ mới) phần 247: Con quỷ và cục bướu Không biết con quỷ và người thường đứa nào là đứa có lợi nhất nữa....