Chạy và Chạy chap 7: Người lính


Cái giá phải trả cho hoà bình là gì? Bạn có hiểu rõ được bản chất của chiến tranh không?

Chạy và Chạy chap 7: Người lính

Share Button

Bạn đã đọc chưa?
Tiresias full chap 42: Lăng mộ xác ướp Nói rồi, trước khi hành động điều gì cũng nên nhìn lại bản thân mình ...
Trẻ em đều có quyền #50 Truyện gì buồn dã man, trời ơi nếu có chuyện gì xảy ra với Dai bé nhỏ,...
Smile Brush #79: Chơi trốn tìm Gặp được nhau là duyên số cả rồi. 😂