Chạy và Chạy chap 7: Người lính


Cái giá phải trả cho hoà bình là gì? Bạn có hiểu rõ được bản chất của chiến tranh không?

Chạy và Chạy chap 7: Người lính

Share Button

Bạn đã đọc chưa?
Kim Chi & Củ Cải (bộ mới) phần 819: Mái tóc đẹp Mới nhìn thì đúng là tưởng Kim Chi có mái tóc đẹp như mơ thật. ...
Ba cha con (bộ mới) phần 28: Điều ước Điều em mơ ước thật giản đơn... và nó đã thành sự thật chăng? ...
Kim Chi & Củ Cải (bộ mới) phần 341: Nữ thần tự do Ông tác giả vẽ ra cái truyện này cũng quá mức lầy rồi. :))...