Chạy và Chạy chap 5: Homerun


Chạy và Chạy chap 5: Homerun

Ai biết nhiều về bóng chày giải thích hộ khái niệm “homerun” với! -_-

Chạy và Chạy chap 5: Homerun
Chạy và Chạy chap 5: Homerun

Share Button

Bạn đã đọc chưa?
Kim Chi & Củ Cải (bộ mới) phần 2: Ma nữ phòng 507 Một lần đi thuê phòng, Củ Cải dù biết là căn phòng mới có lời đồn ma q...
Truyện Mìn Lèo #74 Mìn Lèo nhiều khi nhìn giống cu Shin bút chị vãi cả lúa. :v...
Mr. FAP (bộ mới) phần 150: Món quà giáng sinh (2) Cái kết không như nguyên gốc, một cách gây cười kinh điển của truyện ...