Chạy và Chạy chap 5: Homerun


Chạy và Chạy chap 5: Homerun

Ai biết nhiều về bóng chày giải thích hộ khái niệm “homerun” với! -_-

Chạy và Chạy chap 5: Homerun
Chạy và Chạy chap 5: Homerun

Share Button

Bạn đã đọc chưa?
Yang Young-Soon phần 48: Phác hoạ hung thủ Khuôn mặt hung thủ được phác thảo một cách "vô cùng chính xác". 😂...
Tiresias full chap 23: Leaf me alone (2) WTH? Tôi đang xem cái gì thế này? Ai đó làm ơn chọc mù mắt tôi đi! ...
Tử thần ký sự chap 0 Xê ri mới về những ký sự của tử thân xin ra mắt các bạn! ...