Thơ thẩn đêm khuya #32: Sống như thế nào?


Hãy trở nên khác biệt, đừng trở thành một con người giống như những lời sách vở giáo huấn.

Thơ thẩn đêm khuya #32: Sống như thế nào?

Share Button