Thơ thẩn đêm khuya #2: Sự động viên của vua Solomon


Đã động viên thì phải động viên cho trót.

Thơ thẩn đêm khuya #2: Sự động viên của vua solomon

Share Button