Smile Brush #87: Máy điện tử cầm tay


Smile Brush #87: Máy điện tử cầm tay
Smile Brush #87: Máy điện tử cầm tay

Tuổi thơ của ai có hoàn cảnh gia đình khó khăn chắc cũng từng trải qua cảm giác này. Khao khát được có một thứ gì đó, nhưng nhiều khi nó quá xa với, quá xa với…

Share Button