Smile Brush #86: Cuộc gọi


Smile Brush #86: Cuộc gọi
Smile Brush #86: Cuộc gọi

Đọc xong truyện này tôi có cảm giác vô cùng khó tả. Tại sao họ lại có thể xa lìa nhau? Tại sao nhân vật chính của chúng ta lại thờ ơ một cách tiêu cực với mọi chuyện được như vậy? Anh ấy đã đau đớn đến nỗi chai sạn rồi hay sao?


Share Button