Smile Brush #86: Cuộc gọi


Smile Brush #86: Cuộc gọi
Smile Brush #86: Cuộc gọi

Đọc xong truyện này tôi có cảm giác vô cùng khó tả. Tại sao họ lại có thể xa lìa nhau? Tại sao nhân vật chính của chúng ta lại thờ ơ một cách tiêu cực với mọi chuyện được như vậy? Anh ấy đã đau đớn đến nỗi chai sạn rồi hay sao?


Share Button

Bạn đã đọc chưa?
Mr. FAP (bộ mới) phần 135: Cô gái nói dối Nói dối quá nhiều sẽ khiến người khác không bao giờ tin tưởng vào bạn ...
Kim Chi & Củ Cải (bộ mới) phần 441: Công chúa kén ăn Từ câu chuyện này có thể rút ra kết luận: Vật chất quyết định ý thức. ...
Kim Chi & Củ Cải (bộ mới) phần 837: Bà xã béo ú Đàn ông là cái thứ mà dễ thay lòng đổi dạ nhất có thể! ...