Smile Brush #84: Mẹ


Smile Brush #84: Mẹ
Smile Brush #84: Mẹ

Đọc đến đây bạn có thấy lắng đọng không? Không, tôi thì khác. Tôi có cảm giác đây là một câu chuyện thần bí, và phải chăng cậu bé thật sự đã nghe lời vong hồn của người mẹ thì sao? ?

Share Button