Lee Chul (bộ mới) phần 150: Tuân lệnh


Lee Chul (bộ mới) phần 150: Tuân lệnh

Thế là từ tay sai đắc lực và là một sát thủ, anh ấy đã biến thành một ông mai. Nhưng tôi vẫn không hiểu rõ mệnh lệnh thực sự của ông trùm là gì?

Lee Chul (bộ mới) phần 150: Tuân lệnh

Share Button