Ba cha con (bộ mới) phần 77: Hình xăm kỷ niệm


 Ba cha con (bộ mới) phần 77: Hình xăm kỷ niệm

Có những thứ không bao giờ xoá đi được, chỉ có thể dùng những thứ khác “ghi đè” lên nó mà thôi. Ổ cứng máy tính là một ví dụ. :v

 Ba cha con (bộ mới) phần 77: Hình xăm kỷ niệm

Share Button