Ba cha con (bộ mới) phần 75: Sát thủ “Hột Nhãn Long”


 Ba cha con (bộ mới) phần 75: Sát thủ "Hột Nhãn Long"

Dù anh ấy chỉ còn một mắt nhưng không có nghĩa là anh ấy bớt đi sự hung hăng vốn có của mình. :))

 Ba cha con (bộ mới) phần 75: Sát thủ "Hột Nhãn Long"

Share Button