Mr. FAP (bộ mới) phần 192: 6 viên ngọc rồng (2)


 Mr. FAP (bộ mới) phần 192: 6 viên ngọc rồng (2)

Trong phần trước đó, chúng ta biết Bulma đã giấu viên ngọc rồng thứ 7 ở đâu. Nhưng trong phần này, liệu có thực sự hay không sự việc Bulma bị tên da xanh lét nào đó cướp hết chỗ ngọc rồng? :v

 Mr. FAP (bộ mới) phần 192: 6 viên ngọc rồng (2)
Share Button