Yang Young-Soon phần 9: Lời dạy của thầy


 Yang Young-Soon phần 9: Lời dạy của thầy

Lời thầy luôn đúng. Học trò có nghe theo không là chuyện của học trò. :))

 Yang Young-Soon phần 9: Lời dạy của thầy
Share Button