10th Dimension Boys (full bộ) #2: Hãy thành thật với tao


 10th Dimension Boys (full bộ) #2: Hãy thành thật với tao

Một cách chơi chữ tiếng Anh khá buồn cười: Bullshit (nói xạo, chuyện tào lao vớ vẩn như phân bò)Bullsit (ngồi trên con bò). Ai chê nhạt thì cũng chịu thôi. ?

 10th Dimension Boys (full bộ) #2: Hãy thành thật với tao
Share Button