10th Dimension Boys (full bộ) #1: Ngôi nhà trong rừng

10th Dimension Boys #1: Ngôi nhà trong rừng

Xin bắt đầu những câu chuyện huyền thoại cực bựa về 2 anh chàng Gần-Háng và Sóng-Gió (Ganhan & Songjo) trên blog TruyenHan.com

10th Dimension Boys #1: Ngôi nhà trong rừng
Share Button