Mr. FAP (bộ mới) phần 100: Sợi dây định mệnh


 Mr. FAP (bộ mới) phần 100: Sợi dây đinh mệnh

Nhanh quá cũng bị chia tay, mà lâu quá cũng bị chia tay, sống làm sao cho vừa lòng hết tất cả các chị em gái đây? :))

 Mr. FAP (bộ mới) phần 100: Sợi dây đinh mệnh

Doljabi (돌잡이) được xem là phần sôi nổi và thú vị nhất của bữa tiệc Thôi nôi ở Hàn Quốc. Đây là nghi thức để cho em bé chọn một trong các đồ vật được chuẩn bị sẵn. Thông thường những đồ vật ấy sẽ đi kèm các ý nghĩa tượng trưng nhất định, qua việc bé chọn đồ vật nào thì người ta tin tưởng rằng sau này bé sẽ trưởng thành như ý nghĩa mà đồ vật mình chọn.

Nếu bé chọn chiếc ống nghe thì sau này có thể sẽ trở thành bác sĩ , chọn cây bút thì sẽ học giỏi, chọn sợi chỉ thì phúc thọ dài lâu, chọn bát gạo thì giàu có, không lo cơm ăn áo mặc…

Share Button