Mr. FAP (bộ mới) phần 47: Sống sót qua mùa đông


 Mr. FAP (bộ mới) phần 47: Sống sót qua mùa đông

Có nhiều cách để vượt qua mùa đông mà chúng ta có thể áp dụng. :v

 Mr. FAP (bộ mới) phần 47: Sống sót qua mùa đông

Nguyên bản truyện: Kiến và Châu chấu

Trên cánh đồng nọ vào một ngày mùa hạ, có một con châu chấu đang nhảy nhót, chíp miệng và ca hát cho thoả thích trong lòng. Một con kiến đi ngang qua, mệt nhọc kéo lê một mẩu bắp về tổ của mình.
– Lại đây nói chuyện với tớ cho vui – châu chấu nói với kiến – sao mà lại cứ phải lao động cật lực vất vả như vậy ?
– Tôi đang cố gắng tìm và tích trữ lương thực cho mùa đông sắp đến – kiến nói – tôi nghĩ anh cũng nên làm như vậy.
– Sao lại phải bận tâm đến mùa đông làm gì ? – châu chấu bảo kiến – bây giờ chúng ta đang có thừa mứa thức ăn kia mà.
Nhưng con kiến vẫn đi và tiếp tục công việc vất vả của mình. Mùa đông đến, châu chấu chẳng còn gì để ăn và cảm thấy sắp chết vì đói. Nó nhìn thấy kiến đang đứng bán bắp và ngũ cốc mà kiến vẫn thu nhặt được hàng ngày khi còn mùa hạ. Bấy giờ châu chấu mới biết: phải chuẩn bị sẵn sàng những gì cho những ngày mà chúng ta sẽ cần đến!

Share Button