Kim Chi & Củ Cải (bộ mới) phần 239: Lọ Lem – chuyện chưa kể

 Kim Chi & Củ Cải (bộ mới) phần 239: Lọ Lem - chuyện chưa kể

Mọi người đang tập trung vào Tấm Cám – Chuyện Chưa Kể mà quên mất ở nước ngoài còn có cô bé Lọ Lem còn đáng thương hơn. :v

 Kim Chi & Củ Cải (bộ mới) phần 239: Lọ Lem - chuyện chưa kể
Share Button