Kim Chi & Củ Cải (bộ mới) phần 8: Tác dụng của video call

Kim Chi & Củ Cải (bộ mới) phần 8: Tác dụng của video call

Chắc chắn ai cũng đã từng một lần gọi điện video cho gấu rồi, nhưng có những tác dụng mà bạn có thể chưa biết. :v

Kim Chi & Củ Cải (bộ mới) phần 8: Tác dụng của video call
Share Button