Kim Chi & Củ Cải (bộ mới) phần 7: Face-Book

Kim Chi & Củ Cải (bộ mới) phần 7: Face-Book

Bảo bối mới của Doraemon: Một cuốn sách khi mở trang nào thì mỗi cô gái sẽ hiện ra, nhưng chỉ hiện phần đầu thôi. ._.

Kim Chi & Củ Cải (bộ mới) phần 7: Face-Book
Share Button