Kim Chi & Củ Cải (bộ mới) phần 3: Mỹ nữ tranh tài

Kim Chi & Củ Cải (bộ mới) phần 3: Mỹ nữ tranh tài

Phái nữ tuy là phái yếu nhưng cũng luôn muốn hơn thua với những người con gái khác, và họ sẽ phân thắng bại, cao thấp dựa trên tiêu chí gì đây? ._.

Kim Chi & Củ Cải (bộ mới) phần 3: Mỹ nữ tranh tài
Share Button