Kim Chi & Củ Cải (bộ mới) phần 13: Hướng chỉ tay (2)

 Kim Chi & Củ Cải (bộ mới) phần 13: Hướng chỉ tay (2)

Trong phần trước của truyện Kim Chi Củ Cải, chúng ta đã ngẫm ra Củ Cải sẽ làm gì với cô gái, nhưng trong phần tiếp theo của câu chuyện “chỉ đâu đánh đó” này sẽ có gì bất ngờ? 😀

 Kim Chi & Củ Cải (bộ mới) phần 13: Hướng chỉ tay (2)

Nếu chưa hiểu, hãy đọc ngay phần trước đó! ^^

Share Button