Truyện tranh nhảm nhí mới nhất

Ngoài động vật ăn cỏ, động vật ăn thịt, nay chúng ta còn có thêm loại động vật ăn tạp.