Truyện tranh nhảm nhí mới nhất

Chắc là cô chủ có nỗi khổ tâm nào đó mới đành lòng bỏ rơi một vật đáng yêu như thế được…

Xuất hiện nhân vật mới bị bỏ rơi, giới tính của nhân vật này là gì?