Truyện tranh nhảm nhí mới nhất

Tại sao lại cố gắng thay đổi chính mình, tự là chính mình không phải tuyệt hơn sao? :v