Truyện tranh nhảm nhí mới nhất

Một bông hoa chó? Bạn có tin được không? Và hãy xem chuyện gì sẽ xảy ra.